186 Phan Trọng Tuệ, Hà Nội

XÂY DỰNG

03/10/2020

Công việc giàn giáo. 

Mặc dù đây là một công việc vất vả, tuy nhiên tuỳ theo công ty mà người lao động có thể nhận được những chế độ đãi ngộ tốt, xứng đáng với khả năng và sự nỗ lực của họ. 

Công việc hiện đang tuyển chính là tuyển nhân lực cho 1 công ty như thế. Đồng thời là công ty gần với nhà của nhân viên chăm sóc đời sống, đảm bảo bạn sẽ không gặp khó khăn khi sinh hoạt tại Nhật.