186 Phan Trọng Tuệ, Hà Nội

ĐƠN HÀNG KHÁCH SẠN - NHÀ HÀNG

03/10/2020

CÔNG VIỆC TOKUTEI

Chuyển việc trong nước Nhật. 

Điều kiện:

Có JLPT N4

Có chứng chỉ thi đỗ kì thi tokutei cùng ngành.