186 Phan Trọng Tuệ, Hà Nội

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Trước hết công ty có lĩnh vực hoạt động chính là Đào tạo và cung ứng nhân lực trong nước. Bên cạnh đó sẽ hợp tác cung ứng nhân lực làm việc tại nước ngoài (thực tập sinh, kỹ sư, visa đặc định).

Bên cạnh đó, với tầm nhìn mở rộng lĩnh vực đào tạo, không chỉ trong lĩnh vực ngoại ngữ mà công ty cũng có kế hoạch xây dựng hệ thống đào tạo cơ bản tiên tiến, hướng đến các đối tượng như trẻ em, nhằm tạo nền tảng phát triển bền vững cho thế hệ tương lai của Việt Nam, hướng đến đối tượng người lao động cần nâng cao trình độ tay nghề để đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế, xã hội nước nhà.

Đồng thời, với niềm tin rằng việc đọc sách sẽ cải thiện được đời sống con người, làm cho mỗi người trở nên tốt đẹp, bao dung, trí tuệ hơn, công ty cũng định hướng tham gia vào các lĩnh vực phát hành sách, cung cấp sách và các sản phẩm văn hoá khác.

Và xa hơn nữa, công ty sẽ tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng kinh tế đất nước với việc tham gia vào các ngành kinh tế thế mạnh của nước nhà.

  • 1) Đào tạo, cung ứng nhân lực trong và ngoài nước
  • 2) Định hướng phát triển Giáo dục đào tạo mầm non, dạy nghề
  • 3) Phát hành, cung ứng các sản phẩm văn hoá như sách báo…
  • 4) Định hướng phát triển trong các ngành kinh tế chủ lực